Zelfbeheersing?

Laatst legde iemand me het verschil tussen godsdienst en religie uit. Wie godsdienstig is, stelt zichzelf volledig in dienst van god en laat zich in alles leiden door diens woordvoerders op aarde. Iemand die religieus is, kan wel gelovig zijn, maar houdt toch zelf de regie over zijn leven.

Nu zijn godsdienst of religie, nooit echt aan mij besteed geweest. Zelfs als kind trok ik alles in twijfel. Ik ben iemand van de harde feiten, bewijs mij dat het waar is en ik zal het geloven, maar ik moet het met mijn eigen ogen kunnen zien.

Ik geloof wel in de kracht van het goede in de kosmos en dat je daarom een ander behandelt, zoals je zelf behandeld wilt worden. Ik geloof dat wie goed doet, goed ontmoet, maar dat dat geen zekerheden biedt in dit leven. Ik geloof dat je je lot in eigen handen moet nemen, al kan het toeval soms raar uit de hoek komen.

Ik heb respect voor wie gelooft en uit vrije wil alle aspecten van het geloof omhelst en de zelfbeheersing opbrengt, om zich aan de regels en beperkingen van zijn of haar geloof te houden. Soms ben ik wel eens jaloers op mensen die met hart en ziel geloven, daar moet je toch onzettend veel steun in vinden?

Wat ik echter verafschuw, zijn mensen die hun geloof, soms zelfs met geweld, aan anderen willen opdringen. Die te vuur en te zwaard hun godsdienstige regels boven de wet willen stellen en iedereen neerslaan die het aandurft, er een andere levensbeschouwing op na te houden.

Als je ervoor kiest je leven naar een geloof te schikken, moet je ook zelf de discipline opbrengen, om je aan de regels van dat geloof te houden. Het heeft toch geen zin om andere mensen te verbieden om bijvoorbeeld varkensvlees te eten, als dat tegen de regels van jouw levensbeschouwing is?

Je onthouden aan alcohol, is niet echt een prestatie in een omgeving waar er geen alcohol verkrijgbaar is. Je geest en je gebeden zuiver houden, is niet moeilijk als je alles wat je maar enigzins zou kunnen verleiden, gaat bedekken, verbieden en uitbannen. Enkel als je persoonlijk aan verleiding kan weerstaan, kan je met recht trots zijn op je zelfbeheersing!

Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag en je levenbeschouwing heeft daar niks mee te maken.