Simon’s Cat “Let me in!”

Hij lijkt wel wat op onzen Ozzy, maar dan toch net iets minder destructief…

Zapkat

zapkat.jpg